14-May-20

नमस्कार  बाबानी सांगितल्याप्रमाणे मी त्यांच्याकडे साधना शिकण्यास गेलो, बाबानी मला एका यक्षिणीचा मंत्र दिला व ह्या मंत्राची सिद्धी ७ दिवस करा असे सांगितले, पण माझ्यापुढे तर यक्षप्रश्न उभा होता तो म्हणजे बँकेच्या जप्तीचा, कसे व कुटून पैसे येणार हे काहीच कळत नव्हते, शेवटी बाबांची आज्ञा पाळायची असे ठरवून मी बाबांकडून सिद्धी बाबत योग्य मार्गदर्शन घेऊन …

14-May-20 Read More »