google336aa3038a7d075c.html

Vastushastra

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-35

अति तेथे माती कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक हा शेवटी नुकसान कारक असतो.  ⚉ मुंबईला राहणारे श्री नेरकर हे माझ्याकडे एका ओळखीने आले होते. त्यांची समस्या अशी होती की, त्यांचे जुने घर काही केल्या विकले जात नव्हते. तसेच त्यांना नवे घर विकत घ्यायचे होते. ते ही काम होत नव्हते. त्यांनी खूप प्रयत्न केले होते परंतु त्यांना यश कुठूनच मिळत …

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-35 Read More »

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-16

सत्य अनुभव – भाग-१६ (मराठी–हिंदी-English )  ⚉ चेंबूर येथून एक महिला माझे घर शोधत गाडी घेऊन आली. त्या महिलेची आई वय वर्षे 75, यांना खूप विचित्र त्रास होता. त्या महिलेच्या आईला सर्व अंगावरती सुई  टोचल्यासारखे  वाटायचे. कोणीतरी आपला जीव घेत आहे. जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न करीत आहे. असे वाटायचे, अंगकाठी सुदृढ असून त्या रोज रडायच्या.  ठरल्याप्रमाणे मी त्यांच्या …

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-16 Read More »

spiritual life coach

.center { height: 100px; position: relative; } .center p { margin: 0; position: absolute; top: 50%; left: 50%; -ms-transform: translate(-50%, -50%); transform: translate(-50%, -50%); } #offer-span { display: block; font-weight: 500; } .coupon-link { color: #000; } .coupon-link:hover { color: #000; } .coupon-body { padding: 5px; border: 1px dashed #CCC; border-radius: 5px; overflow: hidden; margin-bottom: …

spiritual life coach Read More »