google336aa3038a7d075c.html

Spiritual Life coach

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-26

सत्य अनुभव भाग-२६ पैशाचा लोभ ⚉ काही परिचयाच्या व्यक्ती माझ्याकडे आल्या. ”आम्हाला तुमची गरज आहे.”  असे सांगू लागले, मी म्हटलं कुठल्या प्रकारची गरज आहे.  मला नीट कळेल असे सांगावे. त्यातील एका अनोळखी माणसाकडे बोट दाखवत मला म्हणाले की, याच्या शेतात रात्रीचा आवाज येतो. “मला बाहेर काढ, मला बाहेर काढ”!  खूप बाबा येऊन गेले परंतु याचा उलगडा …

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-26 Read More »

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-19

सत्य अनुभव भाग-१९ Image by Sasin Tipchai from Pixabay  चार दिवस सासूचे चार दिवस सुनेचे प्रत्येकाला अनुकूल परिस्थिती येतेच. ⚉ श्री साठे, हे एका त्यांच्या दगडी चाळ मुंबई, येथील मित्राला घेऊन माझ्याजवळ आले.  त्यांचे नाव धात्री असे होते. त्यांची मोठी मुलगी नववीला, दुसरी सहावीला होती. मोठ्या मुलीच्या पाठीमागे त्या शाळेतील एक अवगुणी मुलगा हात धुऊन लागला होता व …

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-19 Read More »

True Experience-सत्य अनुभव-Episode-14

.center { height: 100px; position: relative; } .center p { margin: 0; position: absolute; top: 50%; left: 50%; -ms-transform: translate(-50%, -50%); transform: translate(-50%, -50%); } #offer-span { display: block; font-weight: 500; } .coupon-link { color: #000; } .coupon-link:hover { color: #000; } .coupon-body { padding: 5px; border: 1px dashed #CCC; border-radius: 5px; overflow: hidden; margin-bottom: …

True Experience-सत्य अनुभव-Episode-14 Read More »

True Experience-सत्य अनुभव-Episode-13

.center { height: 100px; position: relative; } .center p { margin: 0; position: absolute; top: 50%; left: 50%; -ms-transform: translate(-50%, -50%); transform: translate(-50%, -50%); } #offer-span { display: block; font-weight: 500; } .coupon-link { color: #000; } .coupon-link:hover { color: #000; } .coupon-body { padding: 5px; border: 1px dashed #CCC; border-radius: 5px; overflow: hidden; margin-bottom: …

True Experience-सत्य अनुभव-Episode-13 Read More »

True Experience-सत्य अनुभव-Episode-12

भाग-१२ (मराठी)  सत्य अनुभव  ⚉  मुंबईत  मूळ रस्त्यात अगदी मधोमध एका व्यक्तीची प्रॉपर्टी होती. जुनेपण मोठे असे कौलारू छप्पराचे घर होते. एकत्रित कुटुंब पद्धतीत राहणारे मराठी कुटुंब होते. परंतु त्यांच्या घरी दरवर्षी नियमित एखादी व्यक्ती मृत्यू पडत असून घरी सुतक चालूच असे. माझ्याकडे प्रकरण आल्यावर नाथांचा आदेश घेऊन, मी त्यांच्या घरी त्या कुटुंबाला भेटायला गेलो.   त्यांच्या दारात एक …

True Experience-सत्य अनुभव-Episode-12 Read More »

spiritual life coach

.center { height: 100px; position: relative; } .center p { margin: 0; position: absolute; top: 50%; left: 50%; -ms-transform: translate(-50%, -50%); transform: translate(-50%, -50%); } #offer-span { display: block; font-weight: 500; } .coupon-link { color: #000; } .coupon-link:hover { color: #000; } .coupon-body { padding: 5px; border: 1px dashed #CCC; border-radius: 5px; overflow: hidden; margin-bottom: …

spiritual life coach Read More »