google336aa3038a7d075c.html

spiritual awakening

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-37

यशस्वी भव! ⚉ एका संध्याकाळी मी असाच निवांत बसलो असताना, माझ्या दारावरची बेल वाजली. मी दार उघडले तर समोर वयस्कर एक जोडपे उभे होते. खरंतर मी त्यांना या आधी भेटलो होतो. पण कुठे?  ते आठवेना. त्यावर ते जोडपं म्हणाले की, आम्ही प्रियाचे आई-वडील आहोत, आपल्या ऑफिसला गेलो होतो.  परंतु ते बंद असल्याने आपला पत्ता विचारत विचारत आलो. …

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-37 Read More »

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-35

अति तेथे माती कोणत्याही गोष्टीचा अतिरेक हा शेवटी नुकसान कारक असतो.  ⚉ मुंबईला राहणारे श्री नेरकर हे माझ्याकडे एका ओळखीने आले होते. त्यांची समस्या अशी होती की, त्यांचे जुने घर काही केल्या विकले जात नव्हते. तसेच त्यांना नवे घर विकत घ्यायचे होते. ते ही काम होत नव्हते. त्यांनी खूप प्रयत्न केले होते परंतु त्यांना यश कुठूनच मिळत …

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-35 Read More »

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-28

Lucky Ganesh murti 25% OFF OFFER Aica Lord Ganesha Ganesh Ganpati Idol Hindu Figurine Showpiece-Spiritual सत्य अनुभव भाग-२८ देव तारी त्याला कोण मारी ? ⚉ एक छोटासा अनुभव नमूद करावासा वाटतो. मी एका तांत्रिक साधनेला बसलो होतो, रोज 21 माळा जप करायच्या होत्या. परंतु तीन तासात केवळ माझ्या तीन माळा झाल्या होत्या. मंत्रजप खूप जड झाला होता. जीभ …

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-28 Read More »

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-27

सत्य अनुभव भाग-२७ तीन दगडात त्रिभुवन आठवते संसार केल्यावरच खरे मर्म कळते. ⚉ त्यावेळी माझी साधना जोरदार सुरू होती? मला साधनेपलीकडे काही दिसत नव्हते. बँकेची माणसं कर्जवसुलीसाठी आली की,  ते मला विचारायचे की पैसे केव्हा भरणार ? तेव्हा मी वर हात करून “जेव्हा त्याची इच्छा असेल तेव्हा” असे म्हणायचो. बँक अधिकाऱ्यांना सुद्धा प्रश्न पडत असायचा.  …

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-27 Read More »

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-26

सत्य अनुभव भाग-२६ पैशाचा लोभ ⚉ काही परिचयाच्या व्यक्ती माझ्याकडे आल्या. ”आम्हाला तुमची गरज आहे.”  असे सांगू लागले, मी म्हटलं कुठल्या प्रकारची गरज आहे.  मला नीट कळेल असे सांगावे. त्यातील एका अनोळखी माणसाकडे बोट दाखवत मला म्हणाले की, याच्या शेतात रात्रीचा आवाज येतो. “मला बाहेर काढ, मला बाहेर काढ”!  खूप बाबा येऊन गेले परंतु याचा उलगडा …

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-26 Read More »

True Experience-सत्य अनुभव-Episode-15

सत्य अनुभव – भाग-१५ (मराठी–हिंदी-English )  ⚉ मी सोहम कार्यालयातून घरी परतण्यासाठी निघणार तोच, एक व्यक्ती हातात सोहम भगवती दीपावली 2002 चा अंक घेऊन मला विचारत होते की,  ज्ञानेन्द्रनाथ कुठे आहेत. सोहम भगवती चे ऑफिस ना !  मी म्हटलं हो, आपला परिचय, त्यावर त्या गृहस्थाने मी श्री साठे. राहणार मुंबई , एका मोठ्या कंपनीत कामाला आहे. त्यावर …

True Experience-सत्य अनुभव-Episode-15 Read More »

True Experience-सत्य अनुभव-Episode-14

.center { height: 100px; position: relative; } .center p { margin: 0; position: absolute; top: 50%; left: 50%; -ms-transform: translate(-50%, -50%); transform: translate(-50%, -50%); } #offer-span { display: block; font-weight: 500; } .coupon-link { color: #000; } .coupon-link:hover { color: #000; } .coupon-body { padding: 5px; border: 1px dashed #CCC; border-radius: 5px; overflow: hidden; margin-bottom: …

True Experience-सत्य अनुभव-Episode-14 Read More »

True Experience-सत्य अनुभव-Episode-13

.center { height: 100px; position: relative; } .center p { margin: 0; position: absolute; top: 50%; left: 50%; -ms-transform: translate(-50%, -50%); transform: translate(-50%, -50%); } #offer-span { display: block; font-weight: 500; } .coupon-link { color: #000; } .coupon-link:hover { color: #000; } .coupon-body { padding: 5px; border: 1px dashed #CCC; border-radius: 5px; overflow: hidden; margin-bottom: …

True Experience-सत्य अनुभव-Episode-13 Read More »