google336aa3038a7d075c.html

Someone is there

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-32

अपापाचा माल गपापा लोकांचा तळतळाट करून मिळवलेले धन झपाट्याने नष्ट होते. ⚉ श्रीयुत टोपे राहणार मालाड, (मुंबई ) या यजमानांकडे त्यांच्या गावाला सातारा, फलटणला संमिश्र-याग करायचा होता.  मी व माझे सहकारी प्रवासाला निघालो. मध्यरात्री आम्ही त्यांच्या गावाला पोहोचलो. एका टेकडीवर त्यांचे घर होते. लांबचा प्रवास व अनोळखी गाव असल्याने झोप काही केल्या मला येत नव्हती. …

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-32 Read More »

22 May 20

नमस्कार आज साधनेचा नववा दिवस होता, नित्यनियमाप्रमाणे मी बाबांचे दर्शन घेऊन आलो, नेहमीप्रमाणे साधनेची सामग्री गोळा करणे गरजेचे होते.  आज पुन्हा ठरल्याप्रमाणे मी माझ्या ऑफिसला साधनेसाठी गेलो तेव्हा मला असे जाणवले की मी एकटा नसून माझ्यामागे कुणीतरी माझ्या सावली सारखं सोबत येत आहे.  साधनेची सुरुवात केल्यानंतर माझी जपमाळ गुंतून गेली, ती कशीबशी मी बंद डोळ्याने व एका हाताने …

22 May 20 Read More »