google336aa3038a7d075c.html

Seekers

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-28

Lucky Ganesh murti 25% OFF OFFER Aica Lord Ganesha Ganesh Ganpati Idol Hindu Figurine Showpiece-Spiritual सत्य अनुभव भाग-२८ देव तारी त्याला कोण मारी ? ⚉ एक छोटासा अनुभव नमूद करावासा वाटतो. मी एका तांत्रिक साधनेला बसलो होतो, रोज 21 माळा जप करायच्या होत्या. परंतु तीन तासात केवळ माझ्या तीन माळा झाल्या होत्या. मंत्रजप खूप जड झाला होता. जीभ …

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-28 Read More »

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-18

सत्य अनुभव – भाग-१८ (मराठी–हिंदी-English )  “गरज सरो वैद्य मरो!” ⚉ एके दिवशी मुंबईहून निकीचा मला फोन आला. गुरुजी माझ्याबरोबर सावंत नावाचे गृहस्थ आहेत, ते आपल्याला भेटू इच्छितात. जर भेट झाली नाही तर त्यांना आत्महत्या करावी लागेल. त्यांच्या कळकळीची विनंती वरून मी त्यांना भेटण्याचे ठरले. माझ्याकडे त्यावेळी संदेश यांचे पितृ देवतेचे हवन सुरू होते व निकी …

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-18 Read More »

Ayurveda-Tips-2

.center { height: 100px; position: relative; } .center p { margin: 0; position: absolute; top: 50%; left: 50%; -ms-transform: translate(-50%, -50%); transform: translate(-50%, -50%); } #offer-span { display: block; font-weight: 500; } .coupon-link { color: #000; } .coupon-link:hover { color: #000; } .coupon-body { padding: 5px; border: 1px dashed #CCC; border-radius: 5px; overflow: hidden; margin-bottom: …

Ayurveda-Tips-2 Read More »

spiritual life coach

.center { height: 100px; position: relative; } .center p { margin: 0; position: absolute; top: 50%; left: 50%; -ms-transform: translate(-50%, -50%); transform: translate(-50%, -50%); } #offer-span { display: block; font-weight: 500; } .coupon-link { color: #000; } .coupon-link:hover { color: #000; } .coupon-body { padding: 5px; border: 1px dashed #CCC; border-radius: 5px; overflow: hidden; margin-bottom: …

spiritual life coach Read More »