17 May 20

नमस्कार  नेहमीप्रमाणे मी माझ्या गुरुंकडे म्हणजेच बाबांकडे गेलो आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊन त्यांना नमस्कार करून कालची हकीकत सांगून माझ्या घरी परतलो.  साधनेचा चौथा दिवस होता साहित्य गोळा केले आणि ठरलेल्या वेळेस माझ्या ऑफिसला मी पोहोचलो.  आज एक वेगळे असे वातावरण माझ्या ऑफिसमध्ये निर्माण झाले होते जसे की कुणी माझी इथे वाट बघत आहे आणि माझ्या स्वागतासाठी अतिशय आल्हाददायक …

17 May 20 Read More »