15-May-20

नमस्कार सकाळी लवकर उठलो आणि घरातल्या सदस्यांना मी रात्रीचा घडलेला सर्व प्रकार सांगितला त्यावर आश्चर्यकारक बाब माझ्यासमोर आली ती अशी की, मी रात्री बारा वाजता ज्या वेळेला साधनेला सुरुवात केली व ओम नमः शिवाय चा जप सुरू केला त्यावेळेस अगदी त्या वेळेस माझ्या घराच्या दारासमोर मोठ्या भारदस्त आवाजात कोणीतरी  ओम नमः शिवाय असा जप करतो आहे …

15-May-20 Read More »