आध्यात्मिकरीत्या दान-देणगी प्रकार

(नित्य, नेमितिक, काम्या, विमल) दानधर्म सत्पात्रात भक्तिभावाने केलेले दान अर्थ (भोग्यवस्तु) प्रतिपादनाला दान म्हणतात. या जगात आपल्या सर्वांसाठी “दान” परलोकात आनंद आणि मोक्ष प्रदान करते. आम्हाला योग्य प्रकारच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे. न्याय्यपणे संपत्ती मिळवणे पाहिजे. परिश्रम आणि सत्यनिष्ठेने कमावलेल्या संपत्तीचे दान केल्याने दानी यशस्वी होतो. जेव्हा चांगल्या कामातून मिळालेला पैसा पात्र लोकांना दिला जातो. एखाद्याला …

आध्यात्मिकरीत्या दान-देणगी प्रकार Read More »