google336aa3038a7d075c.html

Important

पितृदोष

Diagnosis of severe headaches, depression, anxiety, insomnia, difficulties in child health education, miscarriage, hepatic nature of children, mentally disabled children, interracial marriages, irritability, malaise, indebtedness-financial crisis, physical illness. Absence, addiction, atheism, irritable temper, ancestral defects, forgetfulness of ancestors, lack of blessings, patriarchy is insatiable.

Seeker’s Success

शिवलिंग शिवलिंग बीजपारिभाषिक नावे-संस्कृत- शिवलींगी, मराठी  – लिंकनी, हिंदी -गरूनरु; ह्या वनस्पतीची वेल असून ती कुंपणावर वाढते. हिच्या पानाचा आकार चिरका असा असतो.  ह्या वनस्पतीस फळे येतात. फळांच्या आतील बियांचा आकार स्पष्ट शिवलिंगाप्रमाणे असतो. हा एक सृष्टीचा  चमत्कारच आहे.  त्या स्वयंभू लिंगाची तंत्रशास्त्राप्रमाणे साधना केल्यास अलौकिक साधना प्राप्त होतात. असे तंत्रशास्त्रात उल्लेख आढळतात.  तांत्रिक स्वतःचे …

Seeker’s Success Read More »

Important

सोहम साधना ज्यांची पूर्वजन्मी बरीच साधना झालेली असते यम-निय माचे विशेषत्वाने पालन झालेले असते. शरीर शुद्धी, अंत शुद्धी ही झालेली असते. अशा भक्तास जर एखादा साक्षात्कारी पुरुष भेटला, तर नंतर  त्याची किती तयारी झाली ते प्रथम पाहतात व मगच पुढचे मार्गदर्शन करतात. सोहम वरच सारखे अनुसंधान साधायला सांगतात व स्वतःच्या देखरेखीखाली प्रत्यक्ष साधकास समोर बसून …

Important Read More »

Philosophy

Sea of knowledge We planted soybeans in the trees.Since the saints composed this line with in-depth study and experience, how many scientists and mahatmas have been introduced in Ayurveda. SeekerBefore meditating, first look at the idol of God or your Sadguru with your eyes full. They should be kindly prayed that you bring me to …

Philosophy Read More »