Site icon Spiritual-communions

सोहम साधना

प्रथम गुरूंकडून दीक्षा मिळाल्यावर जो काही मंत्राचा आपण उच्चार करितो त्या लहरी उपांशु, वाचिक, मानसिक इत्यादी स्वरूपातून सभोवतालच्या वातावरणात स्थिरावतात. आपल्या उघड्या डोळ्यांनी न दिसणार्‍या गोष्टी आपल्या आसपास वावरत असतात. काहीनां समजते तर काही समजून सुद्धा केवळ अज्ञानापोटी टाळण्याचे पाहतात. मंत्र उच्चारांची अजपाजपात होते. तेव्हा मी मागे सांगितल्याप्रमाणे प्रत्येक चक्रातील बीज अक्षरावर त्याचा परिणाम होऊन प्रत्येक चक्र जागृत होण्याच्या मार्गावर असते.
।। ओम चैतन्य गोरक्षनाथाय नमः।।
त्या अगोदर कुंडलिनी जागृतीचे प्रमुख लक्षणे समजावून घेऊ.
ज्ञानेंद्रनाथ
साधकहो, याही पलीकडे आपल्याला अनुभव येऊ शकतात. मला व माझ्या गुरु-शिष्यानां असे अनेक अनुभव येत असतात.

Soham Sadhana

After receiving initiation from the first Guru, whatever mantras we chant are fixed in the surrounding environment in whimsical, verbal, mental, etc. Things that are invisible to the naked eye are all around us. Some understand, some even try to avoid ignorance. Mantra utterances are ajapajpat. So as I said earlier, the seed in each chakra is affected by the letter, and each chakra is on the way to awakening.

Before that, let us explain the main symptoms of Kundalini awakening.
Seekers, you can experience beyond this. I and my guru-disciples have many such experiences.

सोहम साधना सी.डी

या ऑडियो सी.डी. द्वारे सोहम साधनेचे योग्य मार्गदर्शन ज्ञानेंद्रनाथांनी केले आहे.

$1.00

Exit mobile version