google336aa3038a7d075c.html

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-23

','

' ); } ?>

सत्य अनुभव
भाग-२३

श्रीयुत पाटील राहणार, जुन्नर पुणे. ही एकूण तीन भावंडं परंतु प्रत्येकाला आपल्या कामात अडथळे येत असे. घरात शांती नाही, पैशांची चणचण, काही व्यक्ती आजारी. अशावेळी पाटीलांना तिकडचे स्थानिक गुरुजी कुलकर्णी यांनी माझा पत्ता दिला. 
वेळ ठरवून सर्व भावंडे माझ्या भेटीसाठी आली. त्यांचे प्रश्न घेतल्यानंतर काही दिवसातच त्यांना असलेल्या  दोषांबद्दल मी गायत्रीयाग करायला सांगितला. परंतु तो तिन्ही भावंडांच्या घरात करायचा असल्याने मला माझ्या कामाचे कौशल्य दाखवायला लागणार होते. कारण एकाच वेळी तीन हवने सुरू होती. मी माझ्याबरोबर काही सहकारी घेऊन गेलो. त्यांच्या प्रत्येकी घरी गायत्री याग सुरू झाला.
मी त्यांच्या वास्तूचे परीक्षण करत होतो. त्या वास्तूच्या अवतीभोवती असणाऱ्या अनिष्ट शक्ती चवताळल्या होत्या. तरीसुद्धा आम्ही आमचे कार्य सुरूच ठेवले. कालांतराने एक म्हातारी बाई या तिन्हीही भावांच्या घराच्या कौलावर बसलेली दिसली, पण ती माझ्या नजरेस नजर भिडवत नव्हती. सर्व मंत्रप्रयोग केल्यानंतर त्या अनिष्ट शक्तीचे उच्चाटण झाले. 
त्यांच्या घरामध्ये प्रत्येकाला मी भस्म लावला. त्यापैकी एका व्यक्तीला त्याच्या कपाळाला भस्म लावताना मला काही संकेत मिळाले, म्हणून मी त्याच्या पाठीत जोरात धपाटा घातला. तर मला त्याच्या भावाने विचारले गुरुजी काय झाले?मी म्हटलं की हा माणूस लोकांच्या घरी दशक्रिया कधी होईल याची वाट पहात असतो. कारण वाढलेल्या वाडीतील वडे याला फार आवडतात. आणि त्यासाठी हा सर्व घर शोधत फिरत असतो.
हे बोलल्यावर धपाटा खाल्लेला माणूस रडायला लागला. व माझे पाय पकडून मला म्हणाला, गुरुजी मला माफ करा पण काय करू मला तशी तीव्र इच्छा होते. त्यावर मी त्याला सांगितले की तुला हे प्रकार प्रामाणिकपणे सोडावे लागतील. 
त्यांच्या घरात राहणारी एक वीस वर्षीय मुलगी तिचे बाहेर प्रेमप्रकरण होते, ते घरच्यांना मान्य नव्हते. शिवाय त्या मुलीला अडसराचा त्रास होत होता. त्यावर मी त्यांना काही उपाययोजना सांगितली. त्यांच्या घराच्या जवळच त्यांची शेतजमीन होती. तेथे एका नागदेवतेचे स्थान होते. परंतु त्याची पूजाअर्चा कशी करावी हे त्यांना बिलकुल ठाऊक नव्हते. अशावेळेस माझ्या मार्गदर्शनाचा त्यांना उपयोग झाला. गायत्री यागानंतर संपूर्ण गाव याग दर्शनासाठी तेथे येऊन गेला. आमचा पाहुणचार पाटलांनी व्यवस्थितरित्या करून सर्व पुजाऱ्यांचे  शुभ आशीर्वाद घेतले.

Image by Tanuj Handa from Pixabay 

Real Experience

Episode-23

Mr. Patil will remain, Junnar Pune. These were three siblings in total, but each had obstacles in their work. There is no peace in the house; money is scarce; some people are sick. At that time, Patil was given my address by the local Guruji Kulkarni.


All the siblings came to visit me on time. A few days after taking their questions, I asked them to do Gayatriyag about their faults. But since he wanted to do it in the house of three siblings, I had to show my work skills. Because three winds started at the same time, I took some colleagues with me. Gayatri Yag began to at each of their homes.

I was inspecting their architecture. The undesirable forces around the building were chewed up. Nevertheless, we continued our work. Eventually, I saw an older woman sitting on the porch of the house of the three brothers, but she did not look me in the eye. After all the mantras were performed, that undesirable power was eradicated.

I burned everyone in their house. I got some hints as one of them was rubbing his forehead, so I slapped him hard on the back. So his brother asked me, Guruji, what happened? I said that this man is waiting for Dashkariya in people’s houses. Because he likes the grown-up Vada very much, and for that, it’s all about finding a home.

When he said this, the man began to cry. He grabbed my legs and told me, “Guruji, forgive me, but I have a strong desire to do something.” On that, I said to him that you have to leave these types honestly.

A twenty-year-old girl living in their house had an affair outside of it; it was not acceptable to the family. Besides, the girl was suffering from obstruction. I told them some solutions. He had a farm near his house. There was a place for a snake god. But they did not know how to worship him. That’s when my guidance came in handy. After Gayatri Yagya, the whole village came there for Yag Darshan. Patil well-received our hospitality, and he received the auspicious blessings of all the priests.

Vastu items for the home for good luck 

Size: -1Pc. 35 X 2 X 50 cms 7 Vastu Running Horse Material: lightweight synthetic in framing Usage: It can be used for Living room, Home decor and for gifting purposes Large Painting

83% OFF OFFER

SAF 6802 7 lucky running horses Framed Synthetic Wall Art Paintings (Wood, 35cm x 2Cm x 50Cm framed painting) – Vastu items for the home for good luck

Leave a Reply

%d