google336aa3038a7d075c.html

Real Experience-सत्य अनुभव-Episode-20

','

' ); } ?>

सत्य अनुभव
भाग-२०

आधीच तारे, त्यात गेले वारे

श्री साठेंच्या ओळखीने श्री कुलकर्णी राहणार पनवेल, हे ज्योतिषतज्ञ नुसता कुंडलीवर हात ठेवून अचूक भविष्य सांगणारे पंडित माझ्याकडे त्यांच्या समस्या घेऊन आले. आल्या आल्या त्यांनी माझ्या पायावर लोटांगण घातले, महाराज मला माझ्या विवंचनेतून सोडवा तुम्ही सांगाल ते मी करायला तयार आहे तुम्ही फक्त आदेश द्या.
श्री कुलकर्णी, यांना एका यजमानाचे काम करताना झटका बसला व त्यांना हार्ट अटॅक आला. त्या दिवसापासून त्यांची विद्या त्यांना साथ देत नव्हती. कोणतेही काम त्यांच्याकडून अचूक होत नव्हते. ते खूपच अस्वस्थ झाले होते.
त्यांनी मला त्यांच्या घरी येऊन परीक्षण करण्याची विनंती केली. त्या विनंतीला मान देऊन मी त्यांच्या राहत्या घरी गेलो. वास्तू परीक्षणात मला त्या वास्तूत एक नकारात्मक ऊर्जा आढळली. त्यावर कुलकर्णी यांना मी उपाय सांगितला त्यांनी तो करण्याचा मान्य केला.
Image by Ana Gic from Pixabay 
मला शाल व श्रीफळ देऊन पूजा केली व तेथून आम्ही त्यांच्या दुसऱ्या वास्तू म्हणजे जिथे त्यांना बंगला बांधायचा होता त्या ठिकाणी पोहोचलो. ती जागा श्री कुलकर्णी व त्यांचे जावई यांच्या नावावर होती. परंतु तिथे बंगला बांधण्यासाठी त्यांना अतोनात अडचणी त्रास होत होता.
मी व माझा शिष्य असे दोघे त्या प्लॉटवर झाडी झुडपं बाजूला करून पोहोचलो.  तिथे नाथांच्या आदेशाने सिद्ध शक्तीला आमंत्रित केले, व त्या जागेवरील तात्काळ अन्य शक्तीचे उच्चाटन केले. काम पूर्ण झाल्याचे आदेश मिळताच आम्ही त्या जागेवरून निघालो.  मी कुलकर्णी यांना म्हटले, तुमची वास्तु सध्या अबाधित आहे. तेव्हा तुमचे काम लवकरच पूर्ण होईल काळजी नसावी.
चमत्कार असा की एका आठवड्यातच त्यांना बंगला बांधण्याची परवानगी मिळाली. काही महिन्यांनी ते राहायला सुद्धा गेले.  परंतु कुलकर्णींनी मला फोन करणे उचित समजले नाही. ही बातमी मला श्री साठे कडून मिळाली. मी  एक तांत्रिक वनस्पती श्री. कुलकर्णींना दिली होती. तिचा प्रभाव इतका झाला की, कुलकर्णी साधनेला बसले असता या वनस्पतीतून हिरवा प्रकाश बाहेर येत असे. 
त्यांची परिस्थिती हळूहळू सुधारू लागली व त्यांनी मला दिलेल्या शब्दाचा विसर त्यांना पडू लागला. हळूहळू त्यांचे फोन येणे बंद झाले. गरज सरो वैद्य मरो या म्हणीचा कुलकर्णी यांनी पुरेपूर आस्वाद घेतला. त्यांना त्यांच्या घरच्यांनी व श्री साठेंनी खूप समजावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु एका बँकेचे अध्यक्ष असलेल्या कुलकर्णी यांनी आपल्या कानावर हात ठेवले होते.
अखेर एके दिवशी श्री साठेनी मला फोन करून सांगितले  की, श्री कुलकर्णी यांना दुसरा अटॅक आला आहे. काय करायचे? बेजबाबदार, उद्दाम, मतलबी, स्वार्थी माणसांसाठी आमचे दरवाजे बंद आहेत. कृपया दुसरा दरवाजा ठोठवावा. असे मी साठेंना बजावून सांगितले. लबाड 

Real Experience

Episode-20

Incidents strange person’s behavior.

Shri Kulkarni will remain in Panvel with the acquaintance of Shri Sathe, this astrologer who puts his hand on the horoscope and brings fundamental problems to me. They came and knelt at my feet, Maharaj, save me from my misery. I am ready to do whatever you tell me. You give the order.


Mr. Kulkarni suffered a concussion while working as a host and suffered a heart attack. His knowledge had not been with him since that day. No work was being done accurately by them. They were very upset.
They asked me to come to their house and check. Respecting that request, I went to his residence. In the architectural examination, I found negative energy in that architecture. I told Kulkarni the solution, and he agreed to do it.
Image by Mystic Art Design from Pixabay


They worshiped me with shawls and coconuts, and from there, we reached their second building, the place where they wanted to build a bungalow. The site was named after Mr. Kulkarni and his son-in-law. But they were having a hard time making a bungalow there.

My disciple and I reached the plot by bushes. There Nathan’s order invited Siddha Shakti and immediately annihilated other Shakti from that place. As soon as we got the order to complete the work, we left the area. I said to Kulkarni, your Vastu is now intact. Don’t worry; then your work will be done soon.

Miraculously, he was allowed to build a bungalow within a week. A few months later, he even went to live. But Kulkarni did not consider it appropriate to call me. I got this news from Mr. Sathe. I am an industrial plant Mr. Kulkarni was given. The effect was so significant that when Kulkarni was sitting on the instrument, the green light was coming out of the plant.

His condition gradually improved, and he began to forget what he had said to me. Slowly their phones stopped ringing. Kulkarni thoroughly enjoyed the saying Garaj Saro Vaidya Maro. His family and Mr. Sathe tried hard to persuade him. But Kulkarni, who is the chairman of a bank, had his hands over his ears.

Finally, one day Mr. Satheni called me and told me that Mr. Kulkarni had had another attack. What to do Our doors are closed to irresponsible, arrogant, mean, selfish people. Please knock on the second door. That’s what I warned Sathe.

DHOOP CUPSS FRAGARNCE: Betala Fragrance is always known for its long lasting and mesmerising aroma and in this product it provides GUGAL flavour fragrance which always had most important place while offering prayers from ancient time in India. CONTAIN: Betala fragrance chandan dhoop cups packet contains 24 cups along with dhoop cups holder as gift so dhup cups can easily be hold.

43% OFF OFFER

BETALA FRAGRANCE Guggal Sambrani 24 Incense Cups Box with Holder Plate (24) – positive energy-success

Leave a Reply

%d bloggers like this: