google336aa3038a7d075c.html

06-Jun-20

','

' ); } ?>

.center { height: 100px; position: relative; } .center p { margin: 0; position: absolute; top: 50%; left: 50%; -ms-transform: translate(-50%, -50%); transform: translate(-50%, -50%); } #offer-span { display: block; font-weight: 500; } .coupon-link { color: #000; } .coupon-link:hover { color: #000; } .coupon-body { padding: 5px; border: 1px dashed #CCC; border-radius: 5px; overflow: hidden; margin-bottom: 10px; } .coupon-body:hover { box-shadow: 2px 2px 0px 0px #CCC; } Ganesh Mukhi certified ‘Nepali Rudraksha’. Ruling God is ‘Lord Ganesha’. It can be made in gold, silver, and panchdhatu. ? The shape of this bead is round and the color is brown. Ganesha Rudraksha helps in increasing the concentration power and improves writing skills. It is also helpful in reducing the effects of mental problems.

 

53% OFF OFFER

ARIHANT GEMS & JEWELS Non-Precious Metal Certified Brown Rudraksha 6 Mukhi Ganesh JI Nepali for Men and Women – Spiritual life coach

नमस्कार,
मधल्या काळात अनिकेतने त्याच्या अनेक ओळखीची माणसं माझ्याकडे तो घेऊन आला आणि त्यांचे विविध प्रश्न समस्या निवारण यांचा संपूर्ण लेखाजोखा मी माझ्या सत्य अनुभव या ब्लॉगमध्ये लिहिणार आहेच आणि काही महिन्यांनी माझे बाबा गुरु परत आल्याचे मला समजले होते म्हणून मी त्यांच्या भेटीसाठी त्यांच्या घरी गेलो. 
 
बाबांना बघताच मला खूप भरून आल्यासारखे झाले मी लगेचच त्यांच्या पायी आपल्या मस्तक ठेवून त्यांना नमस्कार करून आदेश केला त्यांची विचारपूस व गप्पा झाल्यानंतर मी मधल्या काळातील घडलेल्या सर्व घटना त्यांना अगदी वक्तशीरपणा सर्व सांगितल्या. 
खरंतर बाबा माझ्यावर रागावतील असं मला वाटलं होतं, दम देतील परंतु तसे न होता त्यांनी जवळ घेऊन मला शाबासकी दिली आणि  सांगितलं की, मी तुम्हाला काही महिन्यांपूर्वी हेच सांगत होतो की तुमचा जन्म लोकांची सेवा करण्याचंसाठी झालेला आहे आणि त्यातूनच तुम्हाला जे उत्पन्न मिळेल त्यातून तुम्ही तुमचा उदरनिर्वाह उत्तम प्रकारे करू शकतात. 
आता तुमची खरी वेळ आलेली आहे, तुमचे नामकरणविधी होणे गरजेचे आहे तेव्हा तो विधी आपण लवकरात लवकर उरकून घेऊ त्याचबरोबर तुम्ही माझ्याबरोबर काही महिने भ्रमंतीसाठी यावे अशी माझी इच्छा आहे जेणेकरून तुम्हाला इतर वनस्पती शास्त्राबद्दल मी ज्ञान देऊ शकेन. मी बाबांना तात्काळ होकार दिला. 
विशिष्ट तिथी, शुभ दिन पाहून आम्ही माझ्या नामकरण विधीचा दिवस ठरवला आणि जिथे अर्जुंदास महाराजांनी माझ्या  शक्तीचे हवन केले होते त्या नदी किनाऱ्याच्या दुसर्‍या तीरावर आम्ही हवन सोहळा पार पाडला. या सोहळ्यात माझ्या ओळखीचे काही व्यक्ती तसेच तेथील गावकरी लोक जमा होते त्या सर्वांना प्रसाद-शिधा वाटून माझे नामकरण विधी पार पडताना मला गुरूंनी ज्ञानेन्द्रनाथ हे नाव प्रदान केले. 
सर्व विधी पार पडल्यावर मला त्यांनी विचारले की, तुम्हाला हे नाव कसे वाटले? मी म्हटले की बाबा तुम्ही जे दिले आहे ते योग्यच असणार.  त्यावर ते म्हणाले ज्ञानेन्द्रनाथ म्हणजे तुम्ही खरोखरच ज्ञानी आहात. अध्यात्माच्या सर्व विषयात तुम्ही पारंगत व्हाल याबद्दल मला कोणतीही शंका नाही.  माझे शुभआशीर्वाद सदैव तुमच्या पाठीशी राहतील. 
माझी दोन नावे एक हेमेंद्र दुसरा ज्ञानेन्द्र ही दोन नावं घेऊन मी माझा संसार पुढे सुरू केला. एक माझा वैयक्तिक संसार होता तर दुसऱ्या बाजूने माझा जागतिक अध्यात्मिक संसार होता या घटना घडताना मला किंचितही कल्पना नव्हती की माझी सेवा आणि त्याची ख्याती  कितपर्यंत जाईल,  मी या जगातल्या  कुठल्याही व्यक्तीची सेवा कोणत्या प्रकारे करू शकेन याबद्दल पुसटशीही कल्पना नव्हती. 
माझ्या गुरूंची लीलया आणि त्यांनी केलेले चमत्कार हे मी सदैव सर्वांनाच सांगत आलो आहे म्हणूनच अनिकेत प्रसाद आणि त्यांची संपूर्ण चौकडी या सर्वांना त्याबद्दल अति कुतूहल असल्याने त्यांची माझ्या या सोहळ्यात बाबांशी भेट झाल्याने हे सर्वजण खूप खूष होते. जर मला म्हणजेच हेमेंद्रला इतके ज्ञान आहे तर त्याच्या गुरूला किती ज्ञान असेल म्हणून त्यांनी मला बाजूला सारून माझ्या गुरुंकडे जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला हे संपूर्ण माझ्या बाबांच्या लक्षात आल्याने त्यांनी मला आधीच सांगितले होते की ही माणसं जास्त काळ तुमच्याकडे टिकणार नाहीत. 
कालांतराने अनिकेत आणि त्यांची पिलावळ ही माझ्याकडे येण्यास बंद झाली आणि त्यांनी त्यांचा संसार माझ्या गुरूच्या घरी थाटण्यास सुरुवात करून मला बगल दिली. गुरूंना माझ्याबद्दल बरंच काही वाईट सांगून माझ्याबद्दलचे मत खराब करण्यास त्यांनी स्वतः स्वतःची धन्याचा मानून घेऊन ते कार्य सफल करण्याच्या उद्दिष्टाने आणि स्वतःला विद्या प्राप्त करून घेण्यासाठी ते माझ्या गुरुपाशी  चापरुशी करू लागले. 
परंतु एका बाजूने त्यांना माझी भीती होती की हेमेंद्र काहीतरी विद्या करून आम्हाला संकटात टाकतील कारण त्यांनाही बरेचसे ज्ञान आहे म्हणून त्यांनी घाबरून स्वतःच्या संरक्षणार्थ माझ्या गुरूंकडून त्यांच्याशी खोटेनाटे बोलून संरक्षण गोष्टी करून घेतल्या.
—————————————————————————————————————————–
Hello,

In the meantime, Aniket brought many of his acquaintances to me, and I will write a complete account of their various problem-solving problems in this blog, my experience, and a few months later, I realized that my father Guru was back, so I went to visit him.

When I saw Baba, I was overwhelmed. I immediately put my head at his feet and greeted him. After questioning and chatting with him, I told him all the events that took place in the Middle Ages.

I thought Baba would be angry with me, he would breathe a sigh of relief, but he didn’t. It can do it correctly.

Now that your real-time has come, when your naming ceremony needs to take place, I want you to finish the service as soon as possible, and I want you to go with me for a few months of wandering so that I can impart knowledge about other botany. I immediately said yes to Baba.

On a specific date, seeing the auspicious day, we decided on the day of my naming ceremony, and we performed the havan ceremony on the other side of the river bank where Arjundas Maharaj had havan my power. During the naming ceremony, Guru gave me the name Gyanendranath by distributing prasad-shidha to some of my acquaintances as well as villagers.

After all the rituals were over, they asked me, how did you feel about this name? I said, Baba, what you have given will be right. He said, “Gyanendranath means you are wise.” I do not doubt that you will become proficient in all aspects of spirituality. My blessings will always be with you.


I started my world with two names, Hemendra and Gyanendra. One was my world, and the other was my world’s spiritual world. I had no idea how far my service and its fame would go; I had no idea how I could serve any person in this world.

I have always told everyone about my Guru’s Leela and the miracles he performed, so Aniket Prasad and his entire quartet were very curious about it, and they were pleased to meet Baba at my ceremony. If I, Hemendra, had so much knowledge, my father would have told me that these men would not stay with you for long, as he had tried to get closer to my Guru by sidelining me because of how much knowledge his Guru had.

Eventually, Aniket and his baby stopped coming to me, and they started taking their world to my Guru’s house and hugged me. To make the Guru feel bad about himself by telling him a lot of bad things about me, he started harassing my Guru to make the work a success and gain knowledge for himself.

But on the one hand, I was afraid that Hemendra would put us in trouble by doing something vidya because he also has a lot of knowledge, so he was scared and tried to protect himself by lying to my Guru.

Leave a Reply

%d